جزوات ارشد مامایی

جدید

بسته آموزشی ارشد مامایی شامل بارداری و زایمان وبیماریهای زنان(4) ،بیماری های داخلی وجراحی مربوط به مامایی(1) ،نوزادان ومراقبتهای مربوطه (2)،بهداشت تغدیه مادروکودک وتنظیم خانواده (2)،جنین شناسی (1)وزبان عمومی (2)میباشد

جزییات بیشتر

ریال 8,500,000

افزودن به علاقمندی ها

جزوات رتبه های برتر مامایی کامل بارداری و زایمان بیماری های زنان ،نوزادان ومراقبتهای مربوطه،بهداشت تغذیه مادروکودک وتنظیم خانواده ،بیماری های داخلی و جراحی مربوط به مامایی ،جنین شناسی وزبان میباشد که در انتهای فصول مختلف جزوات وهمچنین انتهای جزوات تستهای طلایی به اندازه کافی وجود ،ارد . جزوات اخیرا توسط رتبه های برتر موسسه به روز رسانی گردیده وقابل ارائه میباشد درصورت تهیه جزوات نیازی به تهیه وخواندن منابع حجیم معرفی شده از سوی مرکز سنجش وزارت بهداشت نمیباشد.

هنوز نظری ارسال نشده است.

نوشتن نظر

جزوات ارشد مامایی

جزوات ارشد مامایی

بسته آموزشی ارشد مامایی شامل بارداری و زایمان وبیماریهای زنان(4) ،بیماری های داخلی وجراحی مربوط به مامایی(1) ،نوزادان ومراقبتهای مربوطه (2)،بهداشت تغدیه مادروکودک وتنظیم خانواده (2)،جنین شناسی (1)وزبان عمومی (2)میباشد

نوشتن نظر