جزوات دکتری سالمند شناسی

جدید

بسته آموزشی دکتری سالمند شناسی شامل جامعه شناسی وروان شناسی سالمندی(5) ،آمار و روش تحقیق (3)،استعداد تحصیلی(1) میباشد

جزییات بیشتر

ریال 8,000,000

افزودن به علاقمندی ها

جزوات رتبه های برتربطور کامل جامعه شناسی وروان شناسی سالمندی ،آمار و روش تحقیق ،استعداد تحصیلی  میباشد که در انتهای فصول مختلف جزوات وهمچنین انتهای جزوات تستهای طلایی به اندازه کافی وجود دارد . جزوات اخیرا توسط رتبه های برتر موسسه به روز رسانی گردیده وقابل ارائه میباشد درصورت تهیه جزوات نیازی به تهیه وخواندن منابع حجیم معرفی شده از سوی مرکز سنجش وزارت بهداشت نمیباشد

هنوز نظری ارسال نشده است.

نوشتن نظر

جزوات دکتری سالمند شناسی

جزوات دکتری سالمند شناسی

بسته آموزشی دکتری سالمند شناسی شامل جامعه شناسی وروان شناسی سالمندی(5) ،آمار و روش تحقیق (3)،استعداد تحصیلی(1) میباشد

نوشتن نظر