منشور ایمونولوژی (1)

جدید

مطالعه کتاب را به دانشجویان متقاضی شرکت در امتحان دکتری ایمونولوژی ، کارشناسی ارشد ایمونولوژی و همچنین در دکتری رشته های غیر ایمونولوژی مانند خون شناسی ، باکتری شناسی ، انگل شناسی ، قارچ شناسی ، ویروس شناسی ، بیوتکنولوژی و پزشکی مولکولی که زمان کافی تا امتحان داشته و از پایه قوی ایمونولوژی برخور هستند توصیه می نمایم



















جزییات بیشتر

ریال 480,000

افزودن به علاقمندی ها

در کتاب منشور ایمونولوژی1 سعی شده تا مطلب بطور کامل و با اشاره به جنبه های کنکوری ارائه شوند



















هنوز نظری ارسال نشده است.

نوشتن نظر

منشور ایمونولوژی (1)

منشور ایمونولوژی (1)

مطالعه کتاب را به دانشجویان متقاضی شرکت در امتحان دکتری ایمونولوژی ، کارشناسی ارشد ایمونولوژی و همچنین در دکتری رشته های غیر ایمونولوژی مانند خون شناسی ، باکتری شناسی ، انگل شناسی ، قارچ شناسی ، ویروس شناسی ، بیوتکنولوژی و پزشکی مولکولی که زمان کافی تا امتحان داشته و از پایه قوی ایمونولوژی برخور هستند توصیه می نمایم



















نوشتن نظر