جزوات دکتری بیولوژی تولیدمثل

جدید

بسته آموزدکتری بیولوژی تولید مثل شامل زیست شناسی سلولی و مولکولی(3)،علوم تولیدمثل(6)،استعدادتحصیلی(1) ، میباشد

جزییات بیشتر

ریال 9,000,000

افزودن به علاقمندی ها

جزوات رتبه های برتر بیولوژی تولید مثل شامل زیست شناسی سلولی و مولکولی،علوم تولیدمثل،استعدادتحصیلی ، میباشد که در انتهای فصول مختلف جزوات وهمچنین انتهای جزوات تستهای طلایی به اندازه کافی وجود دارد . جزوات اخیرا توسط رتبه های برتر موسسه به روز رسانی گردیده وقابل ارائه میباشد درصورت تهیه جزوات نیازی به تهیه وخواندن منابع حجیم معرفی شده از سوی مرکز سنجش وزارت بهداشت نمیباشد

هنوز نظری ارسال نشده است.

نوشتن نظر

جزوات دکتری بیولوژی تولیدمثل

جزوات دکتری بیولوژی تولیدمثل

بسته آموزدکتری بیولوژی تولید مثل شامل زیست شناسی سلولی و مولکولی(3)،علوم تولیدمثل(6)،استعدادتحصیلی(1) ، میباشد

نوشتن نظر