جزوات ارشد نانوتکنولوژی

جدید

بسته آموشی ارشد نانو تکنولوژی شامل نانو تکنولوژی(3) ، فیزیولوژی(1)،بیوشیمی (2)،بیوفیزیک (2)شيمي (2)،زیست شناسی سلولی مولکولی(2)،وزبان عمومی (2) میباشد

جزییات بیشتر

ریال 9,000,000

افزودن به علاقمندی ها

جزوات رتبه های برتر نانوتکنولوژی پزشکی شامل نانو تکنولوژی ، فیزیولوژی،بیوشیمی ،بیوفیزیک شيمي ،زیست شناسی سلولی مولکولی،وزبان عمومی  میباشد میباشد که در انتهای فصول مختلف جزوات وهمچنین انتهای جزوات تستهای طلایی به اندازه کافی وجود دارد . جزوات اخیرا توسط رتبه های برتر موسسه به روز رسانی گردیده وقابل ارائه میباشد درصورت تهیه جزوات نیازی به تهیه وخواندن منابع حجیم معرفی شده از سوی مرکز سنجش وزارت بهداشت نمیباشد

هنوز نظری ارسال نشده است.

نوشتن نظر

جزوات ارشد نانوتکنولوژی

جزوات ارشد نانوتکنولوژی

بسته آموشی ارشد نانو تکنولوژی شامل نانو تکنولوژی(3) ، فیزیولوژی(1)،بیوشیمی (2)،بیوفیزیک (2)شيمي (2)،زیست شناسی سلولی مولکولی(2)،وزبان عمومی (2) میباشد

نوشتن نظر