کلیات بهداشتی در مامایی

جدید

کتاب کلیات بهداشتی در مامایی کتابی است مناسب برای متقاضیان شرکت در آزمون دکتری تخصصی بهداشت باروری و همچنین دانشجویان آزمون کارشناسی ارشد مامایی

مؤلف:

رقیه خرقانی

(دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری)

جزییات بیشتر

تومان 190,000

افزودن به علاقمندی ها

فصل1: مبانی بهداشت........................................................................................................................ 9

سلامت .................................................................................................................................................................................................................. 9

بیماری................................................................................................................................................................................................................ 11

همه‌گیری .......................................................................................................................................................................................................... 17

پیشگیری............................................................................................................................................................................................................ 20

بهداشت.............................................................................................................................................................................................................. 20

مدیریت ............................................................................................................................................................................................................ 22

خانواده.............................................................................................................................................................................................................. 23

فصل 2: سازمان‌ها و برنامه‌های بهداشت بین‌المللی............................................................................... 25

سازمان‌‌های بهداشت بین‌المللی................................................................................................................................................................... 25

اهداف توسعه هزاره (MDGs)................................................................................................................................................................ 27

کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه (ICPD).................................................................................................................................. 27

فصل 3: نشانگرها و شاخص‌های بهداشت........................................................................................... 29

نشانگرهای میرایی (Mortality)............................................................................................................................................................ 30

نشانگرهای بیماری‌زایی (Morbidity)................................................................................................................................................. 33

نشانگرهای ناتوانی........................................................................................................................................................................................... 36

نشانگرهای دیگر.............................................................................................................................................................................................. 36

شاخص‌های بهداشتی..................................................................................................................................................................................... 37

شاخص‌های باروری....................................................................................................................................................................................... 38

فصل 4: آموزش بهداشت................................................................................................................. 41

اهداف آموزش بهداشت............................................................................................................................................................................... 42

رویکردهای آموزش بهداشت..................................................................................................................................................................... 42

محتوای آموزش بهداشت............................................................................................................................................................................ 43

اصول آموزش بهداشت................................................................................................................................................................................. 43

اجرای آموزش بهداشت................................................................................................................................................................................ 44

روش‌های آموزش بهداشت بصورت گروهی........................................................................................................................................ 44

برنامه‌ریزی و ارزشیابی در آموزش بهداشت.......................................................................................................................................... 45

فصل 5: جمعیت‌شناسی و تنظیم خانواده............................................................................................. 47

جمعيت‌شناسي................................................................................................................................................................................................. 47

چرخه‌ی جمعیت‌شناسی............................................................................................................................................................................... 51

تنظیم خانواده................................................................................................................................................................................................... 52

روش‌های پیشگیری از حاملگی.................................................................................................................................................................. 52

ارزشیابی روش‌های پیشگیری از بارداری................................................................................................................................................ 73

فصل 6: برنامه‌های کشوری مرتبط....................................................................................................... 75

دیابت و حاملگی............................................................................................................................................................................................. 75

آنمی فقر آهن................................................................................................................................................................................................... 78

بیماری‌های اسهالی.......................................................................................................................................................................................... 82

عفونت‌های حاد تنفسی (ARI)................................................................................................................................................................ 86

بتا تالاسمی ماژور............................................................................................................................................................................................ 88

اختلالات ناشی از کمبود ید (IDD)....................................................................................................................................................... 90

برنامه کشوری غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید.......................................................................................................................... 91

مالاریا.................................................................................................................................................................................................................. 95

فصل 7: تغذیه شیرخواران................................................................................................................ 97

آناتومی پستان................................................................................................................................................................................................... 97

فیزیولوژی و هورمون‌های شیردهی.......................................................................................................................................................... 98

شیرمادر.............................................................................................................................................................................................................. 99

مکیدن و شیردهی........................................................................................................................................................................................ 102

مزایای شیرمادر............................................................................................................................................................................................ 103

نشانه‌های کافی بودن شیرمادر.................................................................................................................................................................. 103

تغذیه مادر شیرده........................................................................................................................................................................................ 105

مشکلات شایع شیردهی و راه‌های پیشگیری و درمانی آنها........................................................................................................... 106

مشکلات پستان............................................................................................................................................................................................ 106

مصرف دارو در دوران شیردهی............................................................................................................................................................. 111

کنتراندیکاسیون‌های شیردهی................................................................................................................................................................... 111

روش ذخیره و نگهداری شیر.................................................................................................................................................................. 112

تغذیه‌ی تکمیلی........................................................................................................................................................................................... 112

فصل 8: رشد و تکامل................................................................................................................... 115

اصول رشد و تکامل................................................................................................................................................................................... 115

عوامل تعیین کننده رشد و تکامل.......................................................................................................................................................... 116

رشد جسمی.................................................................................................................................................................................................. 116

پایش رشد..................................................................................................................................................................................................... 118

انحراف از رشد طبیعی.............................................................................................................................................................................. 119

تاخیر رشد یا (FTT)................................................................................................................................................................................ 119

تکامل کودکان.............................................................................................................................................................................................. 123

فصل 9: واکسیناسیون.................................................................................................................... 127

ایمنی............................................................................................................................................................................................................... 127

انواع مواد ایمنی‌زا....................................................................................................................................................................................... 129

برنامه و راهنمای ایمن‌سازی مصوب کمیته کشوری ایمن‌سازی................................................................................................. 131

فصل 10: اپیدمیولوژی و انواع مطالعات............................................................................................ 147

اپیدمیولوژی.................................................................................................................................................................................................. 147

کاربردها و دامنه اپیدمیولوژی................................................................................................................................................................. 148

ابزارهای اندازه‌گیری در اپیدمیولوژی................................................................................................................................................... 148

عواملموثربرعلّيت................................................................................................................................................................................ 149

روش‌هایبيماريابيدرجامعه.............................................................................................................................................................. 149

روش‌هايمطالعهدراپيدميولوژي....................................................................................................................................................... 152

مطالعات مشاهده‌ای.................................................................................................................................................................................... 153

مطالعات مداخله‌ای..................................................................................................................................................................................... 162

انواع نمونه‌گیری در مطالعات.................................................................................................................................................................. 169

هنوز نظری ارسال نشده است.

نوشتن نظر

 کلیات بهداشتی در مامایی

کلیات بهداشتی در مامایی

کتاب کلیات بهداشتی در مامایی کتابی است مناسب برای متقاضیان شرکت در آزمون دکتری تخصصی بهداشت باروری و همچنین دانشجویان آزمون کارشناسی ارشد مامایی

مؤلف:

رقیه خرقانی

(دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری)

نوشتن نظر