فهرست محصولات بر اساس تولید کننده کارشناسی ارشد

0 نقد و نظر

کتابی مناسب برای آزمون کارشناسی ارشد   3سال کنکورسلولی و مولکولی ، چکیده ای ازمنابع ورفرنسهای  3سال کنکورسلولی و مولکولی

ریال 126,000
فقط
0 نقد و نظر

بانک سوالات فیزیولوزی تغذیه طراحی شده جهت سرعت تست زنی و دوری از گزاف خوانی متقاضیان رشته کارشناسی ارشد تغذیه

ریال 700,000
مشاهده سریع
ریال 8,500,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی ارشد ایمنی شناسی شامل کلیه مباحث ایمنی شناسی (6)بیوشیمی(1)،زیست شناسی سلولی و مولکولی(2)،میکروب شناسی (1)وزبان  عمومی (2)میباشد

ریال 8,500,000
0 نقد و نظر

 مولف :گروه مؤلفان مؤسسه علوم و فنون معین

ریال 247,000
فقط
0 نقد و نظر

کتابی مناسب جهت درس میکروب شناسی کاربردی در زمینه کارشناسی ارشد

ریال 150,000
Showing 1 - 5 of 5 items