بانک سوالات فیزیولوژی آزمون کارشناسی ارشد علوم تغذیه

جدید

بانک سوالات فیزیولوزی تغذیه طراحی شده جهت سرعت تست زنی و دوری از گزاف خوانی متقاضیان رشته کارشناسی ارشد تغذیه

جزییات بیشتر

ریال 700,000

افزودن به علاقمندی ها

كتابي را كه در پيش رو داريد مجموعه اي از مرور سريع مطالب، تست ها و پاسخ هاي تشريحي آنها طي 16 دوره آزمون كارشناسي ارشد رشته علوم تغذيه از سال1377 تا 1393 مي باشد. سوالات اين كتاب در 9 فصل تدوين گرديده است. تحليل آماري سوالات آزمون نيز در ابتداي كتاب آورده شده تا داوطلب، بينش بهتري در مرور، تست زني و برنامه ريزي براي آزمون پيدا كند. در ابتداي هر فصل چكيده اي از مهم ترين نكات مبحث گنجانده شده تا در ابتدا داوطلب آن را مرور كند. براي پاسخ دهي به سوالات اين آزمون همواره سعي بر اين بوده از منابع متعدد معتبر و جديد استفاده گردد. برخي تصاوير مفهومي و جداول نيز براي سهولت يادگيري در اين كتاب گنجانده شده است. به دليل پاسخ هاي مبسوط، جامع و زبان ساده و روان، مطالعه اين كتاب را به همه دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و حتي بالاتر كه داراي ماده درسي فيزيولوژي مي باشند توصيه مي كنم. در جاي جاي اين كتاب سعي بر اين بوده تا اشتباهات به حداقل ممكن رسانده شود

بخش سؤالات آزمون

فصل اول: مروری سریع بر فيزيولوژي سلول، عصب، عضله مخطط اسكلتي و عضله صاف1

سؤالات فصل اول 5

فصل دوم: مروری سریع برفيزيولوژي قلب12

سؤالات فصل دوم16

فصل سوم: مروری سریع برفيزيولوژي گردش خون22

سؤالات فصل سوم28

فصل چهارم:مروری سریع بر فيزيولوژي كليه و تنظيم اسيد و باز35

سؤالات فصل چهارم40

فصل پنجم : مروری سریع بر فيزيولوژي تنفس46

سؤالات فصل پنجم51

فصل ششم: مروری سریع بر فيزيولوژي خون، ايمني و انعقاد56

سؤالات فصل ششم59

فصل هفتم:مروری سریع بر فيزيولوژي گوارش62

سؤالات فصل هفتم68

فصل هشتم: مروری سریع بر فيزيولوژي غدد درون ريز و توليدمثل77

سؤالات فصل هشتم82

فصل نهم: مروری سریع بر فيزيولوژي اعصاب و حواس ويژه91

سؤالات فصل نهم99

بخش پاسخنامه تشریحی آزمون

پاسخنامه تشریحی فصل اول 109

پاسخنامه تشریحی فصل دوم 136

پاسخنامه تشریحی فصل سوم 161

پاسخنامه تشریحی فصل چهارم 202

پاسخنامه تشریحی فصل پنجم 240

پاسخنامه تشریحی فصل ششم 258

پاسخنامه تشریحی فصل هفتم 271

پاسخنامه تشریحی فصل هشتم 318

پاسخنامه تشریحی فصل نهم 366

پاسخنامه كليدي415

منابع425.

هنوز نظری ارسال نشده است.

نوشتن نظر

بانک سوالات فیزیولوژی آزمون کارشناسی ارشد علوم تغذیه

بانک سوالات فیزیولوژی آزمون کارشناسی ارشد علوم تغذیه

بانک سوالات فیزیولوزی تغذیه طراحی شده جهت سرعت تست زنی و دوری از گزاف خوانی متقاضیان رشته کارشناسی ارشد تغذیه

نوشتن نظر

بانک سوالات فیزیولوژی

بانک سوالات فیزیولوژی ویژه داوطلبان رشته تغذیه

دانلود (21.22k)