محصولات جدید

0 نقد و نظر

بسته آموزشی دکتری فناوری تصویربرداری پزشکی گرایش عصبی شامل علوم تصویربرداری(ریاضیات مهندسی، تصویربرداری پزشکی، سیگنال و سیستم ها و پردازش تصویر) (5)، نوروفیزیولوژی و نوروآناتومی (4)، استعداد تحصیلی (1) می باشد.

ریال 1,100,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی دکتری علوم بیومدیکال مقایسه ای شامل بافت شناسی و آسیب شناسی (2)، زیست سلولی و مولکولی و ژنتیک (2) و استعداد تحصیلی (1) می باشد.

ریال 8,500,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی دکتری آینده پژوهی سلامت شامل اصول مدیریت، سیاست گذاری سلامت و اقتصاد سلامت (2)، آمار و اپیدمیولوژی (3)، استعداد تحصیلی (1) می باشد.

ریال 9,000,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی دکتری آینده پژوهی سلامت شامل اصول مدیریت، سیاست گذاری سلامت و اقتصاد سلامت (2)، آمار و اپیدمیولوژی (3)، استعداد تحصیلی (1) می باشد.

ریال 9,000,000
Showing 1 - 4 of 4 items