فارماکوگنوزی 3 محصول وجود دارد.

 فارماکوگنوزی
فارماکوگنوزی

رشته تخصصی فارماکوگنوزی هدایت و رهبری فعالیتهای آموزشی ، پژوهشی ، ارائه خدمت به جامعه در عرصه پیشگیری و درمان بیماریها و در صنعت و تجارت را در حیطه های فیتوشیمی ، فیتوتراپی و فیتوفارماسیوتیکال در کلیه سطوح جامعه به عهده دارد.

مشاهده سریع
تومان 200,000
0 نقد و نظر

یصورت طبقه بندی شده وبا پاسخنامه تشریحی طراحی شده و ویژه آزمون دکتری تخصصی مجموعه داروسازی.ارزشیابی و ارتقا میباشد

تومان 200,000
مشاهده سریع
تومان 10,000,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی دکتری فارما کوگنوزی شامل شيمي گياهي ،فارماكوگنوزي ،شيمي آلي ،بيوشيمي ،طیف سنجی  میباشد

تومان 10,000,000
مشاهده سریع
تومان 180,000
0 نقد و نظر

درسنامه ای جامع برای شرکت در آزمون دکتری مجموعه داروسازی

تومان 180,000
Showing 1 - 3 of 3 items