اقتصاد ومدیریت دارو يك محصول وجود دارد

اقتصاد ومدیریت دارو
اقتصاد ومدیریت دارو

مدیریت و اقتصاد دارو متخصصینی را تربیت خواهد نمود که با تسلط کامل به اصول پایه ای و کاربردی علم مدریت و اقتصاد نوین در بستر تعاملات جدید جهانی می توانند بهترین سیاستگذاری و برنامه ریزی را برای استفاده بهینه از منابع موجود کشور در راستای تحقق اهداف برنامه چشم انداز بیست ساله در دست یابی به رتبه برتر اقتصادی و مدیریتی دارو در سطح منطقه ارائه نمایند.

مدیریت و اقتصاد دارو متخصصینی را تربیت خواهد نمود که با تسلط کامل به اصول پایه ای و کاربردی علم مدریت و اقتصاد نوین در بستر تعاملات جدید جهانی می توانند بهترین سیاستگذاری و برنامه ریزی را برای استفاده بهینه از منابع موجود کشور در راستای تحقق اهداف برنامه چشم انداز بیست ساله در دست یابی به رتبه برتر اقتصادی و مدیریتی دارو در سطح منطقه ارائه نمایند.

بیشتر
مشاهده سریع
تومان 10,000,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی دکتری اقتصاد مدیریت و دارو شامل شیمی دارویی -فارماسیوتیکس-داروسازی بالینی-فارماکولوژی و سم شناسی-فارماکوگنوزی وبیوتکنولوژی می باشد

تومان 10,000,000
Showing 1 - 1 of 1 item