نانوتکنولوژی دارویی 3 محصول وجود دارد.

نانوتکنولوژی دارویی
نانوتکنولوژی دارویی

ارائه روشهاي جديد درماني بااستفاده از داروهاي جديدتر و موثرتر، رشته داروسازي از ابتداي قرن بيستم به عنوان يك رشته مستقل مطرح گرديد

0 نقد و نظر

یصورت طبقه بندی شده وبا پاسخنامه تشریحی طراحی شده و ویژه آزمون دکتری تخصصی مجموعه داروسازی.ارزشیابی و ارتقا میباشد

ریال 200,000
مشاهده سریع
ریال 10,000,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی دکتری نانوتکنولوژی دارویی شامل نانوتكنولوژي ،بیوشيمي ،فيزيكال فارماسي ،فارماسیوتیکس ،بيوفارماسي و فارماكوكینتيك  میباشد

ریال 10,000,000
0 نقد و نظر

درسنامه ای جامع برای شرکت در آزمون دکتری مجموعه داروسازی

ریال 180,000
Showing 1 - 3 of 3 items