مدیریت تحقیقات و فناوری نظام سلامت يك محصول وجود دارد

مدیریت تحقیقات و فناوری نظام سلامت


دوره دکتری تخصصی مدیریت تحقیقات و فناوری سلامت با هدف مدیریت و سازماندهي نظامها و سازمان ها و پروژه های  تحقيقات ، تعيين اولويت هاي پژوهشي ، هدايت تحقيقات و ارائه و بكارگيري روش هاي پيشرفته تحقيق و تبدیل آن به فن آوری های کاربردی در علوم بهداشتي درماني كه منجر به توسعه دانش و توسعه علم مي شود انجام شده است

مشاهده سریع
تومان 5,500,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی دکتری مدیریت تحقیقات و فناوری سلامت شامل نظریه های سیاستگذاری فناوری ،تئوريهاي مديريت ومدیریت سازمان ،آمار،روش تحقیق ،آشنایی بانظام سلامت ،اقتصاد بهداشت و درمان ،اپیدمیولوژی  میباشد

تومان 5,500,000
Showing 1 - 1 of 1 item