دسته بندی ها

0 نقد و نظر

بسته آموزشی دکتری بیوشیمی گروه دامپزشکی شامل موارد زیر است:بیوشیمی-زیست سلولی و مولکولی

ریال 4,500,000
فقط
0 نقد و نظر

جزوات دکتری بهداشت مواد غذایی وزارت علوم شامل موارد زیر است:میکروب شناسی مواد غذایی-شیمی مواد غذایی-بهداشت و بازرسی گوشت-بهداشت و صنایع شیر-صنایع گوشت-اپیدمیولوژی- بیماریهای مشترک انسان و دام

ریال 6,000,000
فقط
0 نقد و نظر

جزوات دکتری بهداشت مواد غذایی وزارت علوم شامل موارد زیر است:میکروب شناسی مواد غذایی-شیمی مواد غذایی-بهداشت و بازرسی گوشت-بهداشت و صنایع شیر-صنایع گوشت-اپیدمیولوژی- بیماریهای مشترک انسان و دام

ریال 0
فقط
0 نقد و نظر

بسته آموزشی دکتری روانشناسی سلامت شامل موارد زیر است:روانشناسی رشد و شخصیت-آمار-روش تحقیق-آسیب شناسی روانی- نوروسایکولوژی

ریال 5,000,000
فقط
0 نقد و نظر

بسته دکتری رواشناسی بالینی وزارت علوم شامل موارد زیر است:روانشناسی رشد و شخصیت-آمار-روش تحقیق-آسیب شناسی روانی-نوروسایکولوژی

ریال 5,000,000
فقط
0 نقد و نظر

بسته آموزشی دکتری روانشناسی عمومی وزارت علوم شامل موارد زیر است:روانشناسی رشد و شخصیت-آمار-روش تحقیق-آسیب شناسی روانی-    نوروسایکولوژی

ریال 5,000,000
فقط
0 نقد و نظر

بسته آموزشی فیزیولوژی ورزش شامل جزوات زیر میباشد: آمار-فیزیولوژی ورزشی پیشرفته-بیوشیمی و متابولیسم-سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

ریال 4,000,000
فقط
0 نقد و نظر

بسته آموزشی دکتری مددکاری اجتماعی شامل دروس زیر است:نظریه های مددکاری اجتماعی-آمار-روش تحقیق-مدیریت و برنامه ریزی-مسائل و آسیب های اجتماعی

ریال 5,000,000
فقط
مشاهده سریع
ریال 7,000,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی ارشد ایمنی شناسی شامل کلیه مباحث ایمنی شناسی بیوشیمی،زیست شناسی سلولی و مولکولی،میکروب شناسی وزبان میباشد

ریال 7,000,000
مشاهده سریع
ریال 7,000,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی ارشد اپیدمیولوژی شامل کلیه مباني اپيدميولوژي ،اپيدميولوژي بيماريها ،فرهنگ ،آمار ،بهداشت عمومي وزبان میباشد

ریال 7,000,000
مشاهده سریع
ریال 7,000,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی ارشد ارزیابی فناوری سلامت شامل کلیه مبانی اپیدمیولوژی ،مبانی مدیریت ،اقتصاد بهداشت ،آمار ،نظام سلامت وزبان میباشد

ریال 7,000,000
مشاهده سریع
ریال 7,000,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی ارشد انفورماتیک شامل مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی ،آمارزیستی ،اصول برنامه نویسی و ساختمان داده ها ،ریاضیات عمومی وزبان میباشد

ریال 7,000,000
مشاهده سریع
ریال 7,000,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی ارشد انگل شناسی شامل کلیه مباحث انگل شناسی کرم شناسی،باکتری شناسی،ایمنی شناسی،زیست شناسی،قارچ شناسی،ویروس شناسی ،تک یاخته شناسی وزبان میباشد

ریال 7,000,000
مشاهده سریع
ریال 7,000,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی ارشد ارگونومی شامل فیزیک عمومی ،روانشناسی عمومی ،فيزيولوژي ،رياضي ،مدیریت ،بهداشت عمومی،تشریح ،ارگونومی وزبان میباشد

ریال 7,000,000
مشاهده سریع
ریال 6,000,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی ارشد بهداشت وایمنی مواد غذایی شامل  کلیه میکروب شناسی موادغذایی ،اصول نگهداری موادغذایی ،شيمي مواد غذايي ،كليات بهداشت و ايمني مواد غذايي وزبان میباشد

ریال 6,000,000
مشاهده سریع
ریال 7,000,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی ارشد پرستاری داخلی و جراحی  شامل داخلی جراحی ،کودکان ،بهداشت مادران و نوزادان ،بهداشت جامعه ،بهداشت روان ،زبان میباشد

ریال 7,000,000
0 نقد و نظر

کتابی که اکنون در دست دارید با هدف آماده‌سازی داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های علوم پزشکی تدوین و تالیف گردیده است بطوری که بتواند راهنمای مناسبی برای داوطلبانی که حتی در کلاس‌های حضوری شرکت نمی‌کنند باشد. روش مناسب مطالعه آن کارایی و بازدهی آنرا دو چندان می‌کند. لذا از داوطلبین خواهشمندیم از پراکنده خوانی بشدت خودداری کرده و به ترتیبی که در...

ریال 300,000
0 نقد و نظر

درسنامه ای جامع برای شرکت در آزمون دکتری مجموعه داروسازی

ریال 150,000
مشاهده سریع
ریال 7,000,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی ارشد اپیدمیولوژی شامل کلیه مباني اپيدميولوژي ،اپيدميولوژي بيماريها ،فرهنگ ،آمار ،بهداشت عمومي وزبان میباشد

ریال 7,000,000
0 نقد و نظر

یصورت طبقه بندی شده وبا پاسخنامه تشریحی طراحی شده و ویژه آزمون دکتری تخصصی مجموعه داروسازی.ارزشیابی و ارتقا میباشد

ریال 200,000
مشاهده سریع
ریال 5,000,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی ارشد آموزش پزشکی شامل مباني مديريت ،روشهای پژوهش و یادگیری ،کلیات آموزش و سنجش پزشکی وزبان عمومی می باشد

ریال 5,000,000
0 نقد و نظر

کتابی مناسب برای آزمون کارشناسی ارشد اصول و مبانی  توانبخشی، چکیده ای ازمنابع ورفرنسها ی اصول و مبانی  توانبخشی

ریال 99,000
0 نقد و نظر

کتاب کلیات بهداشتی در مامایی کتابی است مناسب برای متقاضیان شرکت در آزمون دکتری تخصصی بهداشت باروری و همچنین دانشجویان آزمون کارشناسی ارشد مامایی مؤلف: رقیه خرقانی (دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری)

ریال 120,000
مشاهده سریع
ریال 7,000,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی ارشد ایمنی شناسی شامل کلیه مباحث ایمنی شناسی بیوشیمی،زیست شناسی سلولی و مولکولی،میکروب شناسی وزبان میباشد

ریال 7,000,000

جزوات نفرات برتر

کلاسهای کنکور

دکتری تخصصی

کلیه رشته های پزشکی