دسته بندی ها

  • فعلا محصول جدیدی وجود ندارد.
مشاهده سریع
ریال 5,000,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی ارشد ایمنی شناسی شامل کلیه مباحث ایمنی شناسی بیوشیمی،زیست شناسی سلولی و مولکولی،میکروب شناسی وزبان میباشد

ریال 5,000,000
مشاهده سریع
ریال 6,000,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی ارشد اپیدمیولوژی شامل کلیه مباني اپيدميولوژي ،اپيدميولوژي بيماريها ،فرهنگ ،آمار ،بهداشت عمومي وزبان میباشد

ریال 6,000,000
مشاهده سریع
ریال 5,500,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی ارشد ارزیابی فناوری سلامت شامل کلیه مبانی اپیدمیولوژی ،مبانی مدیریت ،اقتصاد بهداشت ،آمار ،نظام سلامت وزبان میباشد

ریال 5,500,000
مشاهده سریع
ریال 6,500,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی ارشد انفورماتیک شامل مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی ،آمارزیستی ،اصول برنامه نویسی و ساختمان داده ها ،ریاضیات عمومی وزبان میباشد

ریال 6,500,000
مشاهده سریع
ریال 5,500,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی ارشد انگل شناسی شامل کلیه مباحث انگل شناسی کرم شناسی،باکتری شناسی،ایمنی شناسی،زیست شناسی،قارچ شناسی،ویروس شناسی ،تک یاخته شناسی وزبان میباشد

ریال 5,500,000
مشاهده سریع
ریال 6,000,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی ارشد ارگونومی شامل فیزیک عمومی ،روانشناسی عمومی ،فيزيولوژي ،رياضي ،مدیریت ،بهداشت عمومی،تشریح ،ارگونومی وزبان میباشد

ریال 6,000,000
مشاهده سریع
ریال 5,000,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی ارشد بهداشت وایمنی مواد غذایی شامل  کلیه میکروب شناسی موادغذایی ،اصول نگهداری موادغذایی ،شيمي مواد غذايي ،كليات بهداشت و ايمني مواد غذايي وزبان میباشد

ریال 5,000,000
مشاهده سریع
ریال 6,000,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی ارشد پرستاری داخلی و جراحی  شامل داخلی جراحی ،کودکان ،بهداشت مادران و نوزادان ،بهداشت جامعه ،بهداشت روان ،زبان میباشد

ریال 6,000,000

جزوات نفرات برتر

کلاسهای کنکور

دکتری تخصصی

کلیه رشته های پزشکی