دسته بندی ها

0 نقد و نظر

ویژه آزمون دکتری تصصی مجموعه داروسازی ارزشیابی و ارتقا

ریال 3,600
0 نقد و نظر

سوالات طبقه بندی با پاسنامه تشریحی87- 95 ویژه آزمون دکتری تخصصی مجموعه داروسازی.ارزشیابی و ارتقا

ریال 2,000
0 نقد و نظر

کتاب حاضر مجموعه ای است کامل از تست های تالیفی تغذیه که تمامی مطالب مورد نیاز برای آمادگی آزمون کارشناسی ارشد را در اختیار داوطلبان قرار می دهد

ریال 350,000
مشاهده سریع
ریال 5,000,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی ارشد ایمنی شناسی شامل کلیه مباحث ایمنی شناسی بیوشیمی،زیست شناسی سلولی و مولکولی،میکروب شناسی وزبان میباشد

ریال 5,000,000
مشاهده سریع
ریال 6,000,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی ارشد اپیدمیولوژی شامل کلیه مباني اپيدميولوژي ،اپيدميولوژي بيماريها ،فرهنگ ،آمار ،بهداشت عمومي وزبان میباشد

ریال 6,000,000
مشاهده سریع
ریال 5,500,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی ارشد ارزیابی فناوری سلامت شامل کلیه مبانی اپیدمیولوژی ،مبانی مدیریت ،اقتصاد بهداشت ،آمار ،نظام سلامت وزبان میباشد

ریال 5,500,000
مشاهده سریع
ریال 6,500,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی ارشد انفورماتیک شامل مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی ،آمارزیستی ،اصول برنامه نویسی و ساختمان داده ها ،ریاضیات عمومی وزبان میباشد

ریال 6,500,000
مشاهده سریع
ریال 5,500,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی ارشد انگل شناسی شامل کلیه مباحث انگل شناسی کرم شناسی،باکتری شناسی،ایمنی شناسی،زیست شناسی،قارچ شناسی،ویروس شناسی ،تک یاخته شناسی وزبان میباشد

ریال 5,500,000
مشاهده سریع
ریال 6,000,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی ارشد ارگونومی شامل فیزیک عمومی ،روانشناسی عمومی ،فيزيولوژي ،رياضي ،مدیریت ،بهداشت عمومی،تشریح ،ارگونومی وزبان میباشد

ریال 6,000,000
مشاهده سریع
ریال 5,000,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی ارشد بهداشت وایمنی مواد غذایی شامل  کلیه میکروب شناسی موادغذایی ،اصول نگهداری موادغذایی ،شيمي مواد غذايي ،كليات بهداشت و ايمني مواد غذايي وزبان میباشد

ریال 5,000,000
مشاهده سریع
ریال 6,000,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی ارشد پرستاری داخلی و جراحی  شامل داخلی جراحی ،کودکان ،بهداشت مادران و نوزادان ،بهداشت جامعه ،بهداشت روان ،زبان میباشد

ریال 6,000,000

جزوات نفرات برتر

کلاسهای کنکور

دکتری تخصصی

کلیه رشته های پزشکی