فقط

اصول و مبانی توانبخشی

جدید

کتابی مناسب برای آزمون کارشناسی ارشد اصول و مبانی  توانبخشی، چکیده ای ازمنابع ورفرنسها ی اصول و مبانی  توانبخشی

جزییات بیشتر

تومان 99,000

افزودن به علاقمندی ها

عنوان                                                                                                                                            صفحه


 

فصل اول: سیر تاریخی امور معلولان و خدمات توانبخشی1

فصل دوم: مفاهیم کلی در ارتباط با معلولیت 20

فصل سوم: مفاهیم مرتبط با توانبخشی32

فصل چهارم: شیوع و بروز و عوامل معلولیت زا42

فصل پنجم: ماهیت خدمات توانبخشی50

فصل ششم:  نیازهای معلولان57

فصل هفتم:  رویکردهای ارائه خدمات توانبخشی79

فصل هشتم:  اقدامات جهانی سازمان ملل متحد برای معلولان83

فصل نهم:  نگرش جامعه نسبت به معلولین86

فصل دهم:  سازمان خودیار معلولان92

 

 

هنوز نظری ارسال نشده است.

نوشتن نظر

اصول و مبانی توانبخشی

اصول و مبانی توانبخشی

کتابی مناسب برای آزمون کارشناسی ارشد اصول و مبانی  توانبخشی، چکیده ای ازمنابع ورفرنسها ی اصول و مبانی  توانبخشی

نوشتن نظر