روانشناسی بالینی 10 محصول وجود دارد.

روانشناسی بالینی
روانشناسی بالینی

روانشناسی یکی از شاخه های علوم انسانی است و دوره کارشناسی روانشناسی یکی از دوره های آموزشی در نظام آموزش عالی است و دو هدف عمده از تشکیل این دوره مورد نظر است.

مشاهده سریع
تومان 9,000,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی ارشد روانشناسی بالینی شامل آمارو روش تحقیق (1/5)،نظريه هاي شخصیت وروان درمانی(2) ،روانشناسی عمومی و رشد(1/5)،روانشناسی بالینی(شامل روانشناسی بالینی،نابهنجاری،آسیب شناسی،ارزیابی روانشناختی)(3)،کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک(2)،اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان(1)، زبان عمومی (2)،میباشد

تومان 9,000,000
مشاهده سریع
تومان 7,000,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی رواشناسی بالینی (وزارت علوم) شامل جزوات زیر میباشد:آمار-روش تحقیق-متون روانشناسی-علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی-روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی-روانشناسی رشد-روانشناسی بالینی-روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان

تومان 7,000,000
فقط
مشاهده سریع
تومان 7,000,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان شامل جزوات زیر میباشد:آمار-روش تحقیق-متون روانشناسی-علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی-روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی-روانشناسی رشد-روانشناسی بالینی-روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان است.

تومان 7,000,000
فقط
مشاهده سریع
تومان 8,500,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی دکتری روانشناسی بالینی شامل آزمونهای روانی (4) ،نظریه های شخصیت وروان درمانی (5) ، و استعداد تحصیلی(1) میباشد

تومان 8,500,000
مشاهده سریع
تومان 9,000,000
0 نقد و نظر

بسته دکتری رواشناسی بالینی وزارت علوم شامل موارد زیر است:روانشناسی رشد و شخصیت-آمار-روش تحقیق-آسیب شناسی روانی-نوروسایکولوژی

تومان 9,000,000
فقط
مشاهده سریع
تومان 8,000,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی دکتری روانشناسی سلامت شامل موارد زیر است:روانشناسی رشد و شخصیت-آمار-روش تحقیق-آسیب شناسی روانی- نوروسایکولوژی

تومان 8,000,000
فقط
مشاهده سریع
تومان 8,000,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی دکتری روانشناسی عمومی وزارت علوم شامل موارد زیر است:روانشناسی رشد و شخصیت-آمار-روش تحقیق-آسیب شناسی روانی-    نوروسایکولوژی

تومان 8,000,000
فقط
مشاهده سریع
تومان 269,000
0 نقد و نظر

کتابی مناسب برای آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ، چکیده ای ازمنابع ورفرنسهای روانشناسی بالینی

تومان 269,000
فقط
مشاهده سریع
تومان 500,000
0 نقد و نظر

کتابی که اکنون در دست دارید با هدف آماده‌سازی داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های علوم پزشکی تدوین و تالیف گردیده است بطوری که بتواند راهنمای مناسبی برای داوطلبانی که حتی در کلاس‌های حضوری شرکت نمی‌کنند باشد. روش مناسب مطالعه آن کارایی و بازدهی آنرا دو چندان می‌کند. لذا از داوطلبین خواهشمندیم از پراکنده خوانی بشدت خودداری کرده و به ترتیبی که در...

تومان 500,000
Showing 1 - 10 of 10 items