ارزیابی فناوری سلامت 2 محصول وجود دارد.

ارزیابی فناوری سلامت
ارزیابی فناوری سلامت

زمانی برنامه ریزی و طراحیهای انجام شده مثمرثمر خواهد بود که بر مبنای یک نظام ارزیابی سنجیده شده و نواقص آن رفع شود. امروزه یکی از بیماریهای جدی مدیریت بخصوص در کشورهای در حال توسعه مانند کشور ما که به سمت صنعتی شدن حرکت می کند. ارزیابی برنامه ها، افراد و سازمان است.

 رشته ارزیابی فناوری سلامت استفاده از تکنولوژیهای موجود درکشورهای مختلف واستفاده...

زمانی برنامه ریزی و طراحیهای انجام شده مثمرثمر خواهد بود که بر مبنای یک نظام ارزیابی سنجیده شده و نواقص آن رفع شود. امروزه یکی از بیماریهای جدی مدیریت بخصوص در کشورهای در حال توسعه مانند کشور ما که به سمت صنعتی شدن حرکت می کند. ارزیابی برنامه ها، افراد و سازمان است.

 رشته ارزیابی فناوری سلامت استفاده از تکنولوژیهای موجود درکشورهای مختلف واستفاده از آن در بخشهای مختلف سلامت میباشد وهرنوع تکنولوژی و فرایند جدید عرضه شود کارشناسان رشته ارزیابی فناوری سلامت میتوانند آنرا ارزیابی وطی یک مطالعه تطبیقی از آن استفاده نمایند
 
بیشتر
مشاهده سریع
تومان 1,300,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی ارشد ارزیابی فناوری سلامت شامل اصول مدیریت  - روشهای آماری  - اصول و روشهای اپیدمیولوژی -اقتصاد بهداشت - نظام سلامت و برنامه های جاری آن و زبان عمومی می باشد

تومان 1,300,000
0 نقد و نظر

کتابی که اکنون در دست دارید با هدف آماده‌سازی داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های علوم پزشکی تدوین و تالیف گردیده است بطوری که بتواند راهنمای مناسبی برای داوطلبانی که حتی در کلاس‌های حضوری شرکت نمی‌کنند باشد. روش مناسب مطالعه آن کارایی و بازدهی آنرا دو چندان می‌کند. لذا از داوطلبین خواهشمندیم از پراکنده خوانی بشدت خودداری کرده و به ترتیبی که در...

تومان 80,000
Showing 1 - 2 of 2 items