فارماکولوژی 3 محصول وجود دارد.

فارماکولوژی
فارماکولوژی


داروشناسی یا فارماکولوژی شاخه‌ای از پزشکی و زیست‌شناسی است که به مطالعه واکنش متقابل داروها (یا مواد شیمیایی) بر موجودات زنده٬ که منجر به ایجاد اثرات زیست‌شناسی این ترکیبات می‌گردد.

0 نقد و نظر

یصورت طبقه بندی شده وبا پاسخنامه تشریحی طراحی شده و ویژه آزمون دکتری تخصصی مجموعه داروسازی.ارزشیابی و ارتقا میباشد

ریال 200,000
مشاهده سریع
ریال 8,000,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی دکتری فارماکولوژی شامل  فیزیولوژی (2)،بیوشیمی بالینی(3) و استعداد تحصیلی (1) میباشد 

ریال 8,000,000
0 نقد و نظر

درسنامه ای جامع برای شرکت در آزمون دکتری مجموعه داروسازی

ریال 180,000
Showing 1 - 3 of 3 items