آثار تالیفی معین 52 محصول وجود دارد.

آثار تالیفی معین

آثار وتالیفات انتشارات معین مجموعه ایست که توسط اعضای هیئت علمی موسسه معین تالیف شده که علاوه برکتب کمک آموزشی در زمینه کنکورهای گروه علوم پزشکی وزیست شناسی شامل ترجمه منابع آزمونها و بانک سوالات آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت میباشد .

در صفحه
مشاهده سریع
تومان 126,000
0 نقد و نظر

کتابی مناسب برای آزمون کارشناسی ارشد   3سال کنکورسلولی و مولکولی ، چکیده ای ازمنابع ورفرنسهای  3سال کنکورسلولی و مولکولی

تومان 126,000
فقط
مشاهده سریع
تومان 589,000
0 نقد و نظر

کتابی مناسب برای آزمون کارشناسی ارشد ارزیابی روانشناختی ، چکیده ای ازمنابع ورفرنسهای ارزیابی روانشناختی

تومان 589,000
فقط
مشاهده سریع
تومان 8,000,000
0 نقد و نظر

کتابی مناسب برای آزمون کارشناسی ارشد ارگونومی ، چکیده ای ازمنابع ورفرنسهای ارگونومی

تومان 8,000,000
0 نقد و نظر

کتابی مناسب برای آزمون کارشناسی ارشد اصول و مبانی  توانبخشی، چکیده ای ازمنابع ورفرنسها ی اصول و مبانی  توانبخشی

تومان 99,000
فقط
مشاهده سریع
تومان 239,000
0 نقد و نظر

کتابی مناسب برای آزمون کارشناسی ارشد اصول و نگهداری مواد غذایی ، چکیده ای ازمنابع ورفرنسهای اصول و نگهداری مواد غذایی

تومان 239,000
فقط
0 نقد و نظر

کتابی مناسب برای آزمون کارشناسی ارشد ایمنی در صنعت، چکیده ای ازمنابع ورفرنسهای ایمنی در صنعت

تومان 89,000
فقط
0 نقد و نظر

مؤلف: حسن حسین پور قهرمانلو این کتاب ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت می باشد، همچنین برای تدریس در دانشگاه ها می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

0 نقد و نظر

مؤلف: سمانه انصاری این کتاب ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت می باشد، همچنین برای تدریس در دانشگاه ها می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

0 نقد و نظر

مؤلف: دکتر ستاره ادیب زاده این کتاب ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت، رشته های علوم پایه پزشکی و مجموعه زیست شناسی می باشد، همچنین برای تدریس در دانشگاه ها می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

0 نقد و نظر

مؤلف: دکتر ستاره افشاری  این کتاب ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت، رشته های علوم پایه پزشکی و مجموعه زیست شناسی می باشد، همچنین برای تدریس در دانشگاه ها می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

مشاهده سریع
تومان 208,000
0 نقد و نظر

کتابی مناسب برای آزمون کارشناسی ارشد   الکترو تراپی چکیده ای ازمنابع ورفرنسهای الکترو تراپی

تومان 208,000
فقط
مشاهده سریع
تومان 318,000
0 نقد و نظر

کتابی مناسب برای آزمون کارشناسی ارشد ودکتری مامایی ، چکیده ای ازمنابع ورفرنسهای  مامایی

تومان 318,000
فقط
مشاهده سریع
تومان 208,000
0 نقد و نظر

کتابی مناسب برای آزمون کارشناسی ارشد ودکتری  مامایی، چکیده ای ازمنابع ورفرنسهای مامایی

تومان 208,000
فقط
مشاهده سریع
تومان 359,000
0 نقد و نظر

کتابی مناسب برای آزمون کارشناسی ارشدعلوم تغذیه  وعلوم بهداشتی در تغذیه  ، چکیده ای ازمنابع ورفرنسهای  تغذیه اساسی و کاربردی

تومان 359,000
فقط
مشاهده سریع
تومان 328,000
0 نقد و نظر

کتابی مناسب برای آزمون کارشناسی ارشدودکتری  علوم تغذیه ،بهداشت تغذیه، چکیده ای ازمنابع ورفرنسهای علوم تغذیه ،بهداشت تغذیه

تومان 328,000
فقط
مشاهده سریع
تومان 336,000
0 نقد و نظر

کتابی مناسب برای آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و آموزش پزشکی ، چکیده ای ازمنابع ورفرنسهای روانشناسی  بالینی و آموزش پزشکی

تومان 336,000
فقط
مشاهده سریع
تومان 619,000
0 نقد و نظر

کتابی مناسب برای آزمون کارشناسی ارشد ودکتری رژیم درمانی ، چکیده ای ازمنابع ورفرنسهای رژیم درمانی

تومان 619,000
فقط
0 نقد و نظر

کتابی مناسب برای آزمون کارشناسی ارشد پرستاری بیماریهای داخلی و جراحی ، چکیده ای ازمنابع ورفرنسهای  پرستاری بیماریهای داخلی و جراحی

تومان 99,000
فقط
0 نقد و نظر

کتابی مناسب برای آزمون کارشناسی ارشد پرستاری بیماریهای داخلی و جراحی ، چکیده ای ازمنابع ورفرنسهای پرستاری بیماریهای داخلی و جراحی

تومان 66,000
فقط
0 نقد و نظر

کتابی مناسب برای آزمون کارشناسی ارشدپرستاری بیماریهای داخلی و جراحی، چکیده ای ازمنابع ورفرنسهای پرستاری بیماریهای داخلی و جراحی

تومان 97,000
فقط
0 نقد و نظر

کتابی مناسب برای آزمون کارشناسی ارشد بیماریهای داخلی وجراحی ، چکیده ای ازمنابع ورفرنسهای  بیماریهای داخلی وجراحی

تومان 90,000
فقط
0 نقد و نظر

کتابی مناسب برای آزمون کارشناسی ارشد درسنامه پرستاری بیماریهای داخلی و جراحی: آب و الکترولیت و مایع‌درمانی ، چکیده ای ازمنابع ورفرنسهای درسنامه پرستاری بیماریهای داخلی و جراحی: آب و الکترولیت و مایع‌درمانی

تومان 60,000
فقط
0 نقد و نظر

کتابی مناسب برای آزمون کارشناسی ارشد بیماریهای  پرستاری داخلی و جراحی، چکیده ای ازمنابع ورفرنسهای بیماریهای  پرستاری داخلی و جراحی

تومان 79,000
فقط
Showing 1 - 24 of 52 items