آثار تالیفی معین 67 محصول وجود دارد.

آثار تالیفی معین

آثار وتالیفات انتشارات معین مجموعه ایست که توسط اعضای هیئت علمی موسسه معین تالیف شده که علاوه برکتب کمک آموزشی در زمینه کنکورهای گروه علوم پزشکی وزیست شناسی شامل ترجمه منابع آزمونها و بانک سوالات آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت میباشد .

در صفحه
مشاهده سریع
تومان 126,000
0 نقد و نظر

کتابی مناسب برای آزمون کارشناسی ارشد   3سال کنکورسلولی و مولکولی ، چکیده ای ازمنابع ورفرنسهای  3سال کنکورسلولی و مولکولی

تومان 126,000
فقط
مشاهده سریع
تومان 589,000
0 نقد و نظر

کتابی مناسب برای آزمون کارشناسی ارشد ارزیابی روانشناختی ، چکیده ای ازمنابع ورفرنسهای ارزیابی روانشناختی

تومان 589,000
فقط
مشاهده سریع
تومان 8,000,000
0 نقد و نظر

کتابی مناسب برای آزمون کارشناسی ارشد ارگونومی ، چکیده ای ازمنابع ورفرنسهای ارگونومی

تومان 8,000,000
0 نقد و نظر

کتابی مناسب برای آزمون کارشناسی ارشد اصول و مبانی  توانبخشی، چکیده ای ازمنابع ورفرنسها ی اصول و مبانی  توانبخشی

تومان 99,000
فقط
مشاهده سریع
تومان 239,000
0 نقد و نظر

کتابی مناسب برای آزمون کارشناسی ارشد اصول و نگهداری مواد غذایی ، چکیده ای ازمنابع ورفرنسهای اصول و نگهداری مواد غذایی

تومان 239,000
فقط
0 نقد و نظر

کتابی مناسب برای آزمون کارشناسی ارشد ایمنی در صنعت، چکیده ای ازمنابع ورفرنسهای ایمنی در صنعت

تومان 89,000
فقط
0 نقد و نظر

مؤلف: دکتر سجاد نوریان این کتاب ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت می باشد، همچنین برای تدریس در دانشگاه ها می تواند مورد استفاده قرار بگیرد

0 نقد و نظر

مؤلف: دکتر عقیل ملاتبار حسین این کتاب ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت، رشته های علوم پایه پزشکی و مجموعه زیست شناسی می باشد، همچنین برای تدریس در دانشگاه ها می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

0 نقد و نظر

مؤلف: دکتر فاطمه دهقانی این کتاب ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت می باشد، همچنین برای تدریس در دانشگاه ها می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

0 نقد و نظر

مؤلف: حسن حسین پور قهرمانلو این کتاب ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت می باشد، همچنین برای تدریس در دانشگاه ها می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

0 نقد و نظر

مؤلف: دکتر الهه اکبری این کتاب ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت، رشته های علوم پایه پزشکی و مجموعه زیست شناسی می باشد، همچنین برای تدریس در دانشگاه ها می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

تومان 0
فقط
0 نقد و نظر

مؤلف: سمانه انصاری این کتاب ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت می باشد، همچنین برای تدریس در دانشگاه ها می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

0 نقد و نظر

مؤلف: سید سینا شهیدزاده این کتاب ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت و رشته های علوم پایه پزشکی می باشد، همچنین برای تدریس در دانشگاه ها می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

0 نقد و نظر

مؤلف: دکتر ستاره ادیب زاده این کتاب ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت، رشته های علوم پایه پزشکی و مجموعه زیست شناسی می باشد، همچنین برای تدریس در دانشگاه ها می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

0 نقد و نظر

مؤلف: دکتر مجید متقی نژاد این کتاب ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت می باشد، همچنین برای تدریس در دانشگاه ها می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

0 نقد و نظر

مؤلف: دکتر مهدی اسدی این کتاب ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت می باشد، همچنین برای تدریس در دانشگاه ها می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

0 نقد و نظر

مؤلف: سید سینا شهیدزاده این کتاب ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت و رشته های علوم پایه پزشکی می باشد، همچنین برای تدریس در دانشگاه ها می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

0 نقد و نظر

مؤلف: دکتر آرام رستمی این کتاب ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد  وزارت بهداشت می باشد، همچنین برای تدریس در دانشگاه ها می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

0 نقد و نظر

مؤلف: دکتر ستاره افشاری  این کتاب ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت، رشته های علوم پایه پزشکی و مجموعه زیست شناسی می باشد، همچنین برای تدریس در دانشگاه ها می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

0 نقد و نظر

مؤلف: دکتر مریم دامغانیان این کتاب ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت می باشد، همچنین برای تدریس در دانشگاه ها می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

0 نقد و نظر

مؤلف: دکتر روح اله زابلی

0 نقد و نظر

مؤلف: دکتر داود اسماعیلی این کتاب ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت، رشته های علوم پایه پزشکی و مجموعه زیست شناسی می باشد، همچنین برای تدریس در دانشگاه ها می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

0 نقد و نظر

مؤلف: دکتر داود اسماعیلی این کتاب ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت، رشته های علوم پایه پزشکی و مجموعه زیست شناسی می باشد، همچنین برای تدریس در دانشگاه ها می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

0 نقد و نظر

مؤلف: دکتر نجمه فراهانی این کتاب ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت، رشته های علوم پایه پزشکی و مجموعه زیست شناسی می باشد، همچنین برای تدریس در دانشگاه ها می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

Showing 1 - 24 of 67 items