جزوات دکتری بیوشیمی بالینی

جدید

بسته آموزشی دکتری بیوشیمی بالینی (4) ،بیولوژی سلولی و مولکولی (3) ، استعداد تحصیلی(1) و زبان (3) میباشد

جزییات بیشتر

تومان 2,300,000

افزودن به علاقمندی ها

جزوات رتبه های برتردکتری بیوشیمی بالینی  ،بیولوژی سلولی و مولکولی ، استعداد تحصیلی و زبان میباشد که در انتهای فصول مختلف جزوات وهمچنین انتهای جزوات ،تستهای طلایی به اندازه کافی وجود دارد جزوات اخیرا توسط رتبه های برتر موسسه به روز رسانی گردیده وقابل ارائه میباشد درصورت تهیه جزوات نیازی به تهیه وخواندن منابع حجیم معرفی شده از سوی مرکز سنجش وزارت بهداشت نمیباشد.

هنوز نظری ارسال نشده است.

نوشتن نظر

جزوات دکتری بیوشیمی بالینی

جزوات دکتری بیوشیمی بالینی

بسته آموزشی دکتری بیوشیمی بالینی (4) ،بیولوژی سلولی و مولکولی (3) ، استعداد تحصیلی(1) و زبان (3) میباشد

نوشتن نظر