جزوات ارشدپرستاری نظامی

جدید

بسته آموزشی ارشد پرستاری نظامی شامل داخلی وجراحی(3)، بهداشت جامعه(2) ، روان پرستاری(3)  ،  کودکان (2)،  بهداشت مادران و نوزادان(2) ، زبان عمومی(2) می باشد

جزییات بیشتر

تومان 2,900,000

افزودن به علاقمندی ها

جزوات رتبه های برتر پرستاری  نظامی شامل داخلی وجراحی، بهداشت جامعه ، روان پرستاری  ،  کودکان ،  بهداشت مادران و نوزادان ، زبان عمومی می باشد میباشد که در انتهای فصول مختلف جزوات وهمچنین انتهای جزوات تستهای طلایی به اندازه کافی وجود ،ارد . جزوات اخیرا توسط رتبه های برتر موسسه به روز رسانی گردیده وقابل ارائه میباشد درصورت تهیه جزوات نیازی به تهیه وخواندن منابع حجیم معرفی شده از سوی مرکز سنجش وزارت بهداشت نمیباشد

هنوز نظری ارسال نشده است.

نوشتن نظر

جزوات ارشدپرستاری نظامی

جزوات ارشدپرستاری نظامی

بسته آموزشی ارشد پرستاری نظامی شامل داخلی وجراحی(3)، بهداشت جامعه(2) ، روان پرستاری(3)  ،  کودکان (2)،  بهداشت مادران و نوزادان(2) ، زبان عمومی(2) می باشد

نوشتن نظر