جزوات دکتری آموزش پرستاری

جدید

بسته آموزشی دکتری آموزش پرستاری شامل آمار و روش تحقیق(3)- مبانی مراقبتهای پرستاری (5) - استعداد تحصیلی(1) می باشد

جزییات بیشتر

تومان 2,400,000

افزودن به علاقمندی ها

جزوات رتبه های برتردکتری پرستاری شامل آمار و روش تحقیق،مبانی مراقبتهای پرستاری ، استعداد تحصیلی  میباشد که در انتهای فصول مختلف جزوات وهمچنین انتهای جزوات تستهای طلایی به اندازه کافی وجود ،ارد . جزوات اخیرا توسط رتبه های برتر موسسه به روز رسانی گردیده وقابل ارائه میباشد درصورت تهیه جزوات نیازی به تهیه وخواندن منابع حجیم معرفی شده از سوی مرکز سنجش وزارت بهداشت نمیباشد

هنوز نظری ارسال نشده است.

نوشتن نظر

جزوات دکتری آموزش پرستاری

جزوات دکتری آموزش پرستاری

بسته آموزشی دکتری آموزش پرستاری شامل آمار و روش تحقیق(3)- مبانی مراقبتهای پرستاری (5) - استعداد تحصیلی(1) می باشد

نوشتن نظر