جزوات ارشد ارزیابی فناوری سلامت

جدید

بسته آموزشی ارشد ارزیابی فناوری سلامت شامل سیاستگذاری سلامت و تصمیم گیری در حوزه سلامت (2)، کلیات اقتصاد سلامت و ارزیابی فناوری سلامت (3)، نظام سلامت و برنامه های جاری آن (2)، اصول و روشهای اپیدمیولوژی (2)، روشهای آماری (2)، زبان عمومی (3) می باشد.

جزییات بیشتر

تومان 2,200,000

افزودن به علاقمندی ها

جزوات رتبه های برتر ارزیابی فناوری سلامت شامل اسیاستگذاری سلامت و تصمیم گیری در حوزه سلامت ، کلیات اقتصاد سلامت و ارزیابی فناوری سلامت ، نظام سلامت و برنامه های جاری آن، اصول و روشهای اپیدمیولوژی، روشهای آماری، زبان عمومی می باشد که در انتهای فصول مختلف جزوات وهمچنین انتهای جزوات تستهای طلایی به اندازه کافی وجود دارد . جزوات اخیرا توسط رتبه های برتر موسسه به روز رسانی گردیده وقابل ارائه میباشد درصورت تهیه جزوات نیازی به تهیه وخواندن منابع حجیم معرفی شده از سوی مرکز سنجش وزارت بهداشت نمیباشد.

هنوز نظری ارسال نشده است.

نوشتن نظر

جزوات ارشد ارزیابی فناوری سلامت

جزوات ارشد ارزیابی فناوری سلامت

بسته آموزشی ارشد ارزیابی فناوری سلامت شامل سیاستگذاری سلامت و تصمیم گیری در حوزه سلامت (2)، کلیات اقتصاد سلامت و ارزیابی فناوری سلامت (3)، نظام سلامت و برنامه های جاری آن (2)، اصول و روشهای اپیدمیولوژی (2)، روشهای آماری (2)، زبان عمومی (3) می باشد.

نوشتن نظر