جزوات ارشدانگل شناسی

جدید

بسته آموزشی ارشد انگل شناسی شامل کلیه مباحث انگل شناسی(5)،باکتری شناسی(1)،ایمنی شناسی(1/5)،زیست شناسی سلولی مولکلی (1)،قارچ شناسی(1)،ویروس شناسی (1) و زبان عمومی (3)میباشد

جزییات بیشتر

تومان 2,600,000

افزودن به علاقمندی ها

جزوات رتبه های برتر انگل شناسی شامل کلیه مباحث انگل شناسی،باکتری شناسی،ایمنی شناسی،زیست شناسی سلولی مولکولی،قارچ شناسی،ویروس شناسی ،وزبان عمومی میباشد که در انتهای فصول مختلف جزوات وهمچنین انتهای جزوات تستهای طلایی به اندازه کافی وجود دارد . جزوات اخیرا توسط رتبه های برتر موسسه به روز رسانی گردیده وقابل ارائه ممیباشد درصورت تهیه جزوات نیازی به تهیه وخواندن منابع حجیم معرفی شده از سوی مرکز سنجش وزارت بهداشت نمیباشد.

(شهریه جزوات مربوط به بسته آموزشی این رشته به صورت مجزا از سایر رشته های مجموعه اعلام گردیده است، درصورت تمایل به تهیه بسته جامع که کل گرایشهای این مجموعه را پوشش دهد 20% به مبلغ فوق اضافه می گردد.)

هنوز نظری ارسال نشده است.

نوشتن نظر

جزوات ارشدانگل شناسی

جزوات ارشدانگل شناسی

بسته آموزشی ارشد انگل شناسی شامل کلیه مباحث انگل شناسی(5)،باکتری شناسی(1)،ایمنی شناسی(1/5)،زیست شناسی سلولی مولکلی (1)،قارچ شناسی(1)،ویروس شناسی (1) و زبان عمومی (3)میباشد

نوشتن نظر