جزوات ارشد پرستاری داخلی وجراحی

جدید

بسته آموزشی ارشد پرستاری داخلی و جراحی  شامل داخلی جراحی (4)،کودکان (2)،بهداشت مادران و نوزادان(2) ،بهداشت جامعه (2)،روان پرستازی(2)،زبان عمومی (3)میباشد

جزییات بیشتر

تومان 2,900,000

افزودن به علاقمندی ها

جزوات رتبه های برتر پرستاری داخلی جراحی کامل داخلی جراحی ،کودکان ،بهداشت مادران و نوزادان ،بهداشت جامعه ،روان پرستاری ،زبان  عمومی میباشد که در انتهای فصول مختلف جزوات وهمچنین انتهای جزوات ،تستهای طلایی به اندازه کافی وجود دارد جزوات اخیرا توسط رتبه های برتر موسسه به روز رسانی گردیده وقابل ارائه میباشد درصورت تهیه جزوات نیازی به تهیه وخواندن منابع حجیم معرفی شده از سوی مرکز سنجش وزارت بهداشت نمیباشد.

هنوز نظری ارسال نشده است.

نوشتن نظر

جزوات ارشد پرستاری داخلی وجراحی

جزوات ارشد پرستاری داخلی وجراحی

بسته آموزشی ارشد پرستاری داخلی و جراحی  شامل داخلی جراحی (4)،کودکان (2)،بهداشت مادران و نوزادان(2) ،بهداشت جامعه (2)،روان پرستازی(2)،زبان عمومی (3)میباشد

نوشتن نظر