انتشارات علوم وفنون معین ازسال 1391زیر مجموعه موسسه معین که در زمینه رشته های علوم پزشکی بطور تخصصی تحت نظارت وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی فعالیت مینماید تاسیس گردید .انتشارات معین براساس تجربه و پیشینه ای که ازموسسه معین باسابقه ای بیش از15سال فعالیت باحمایت بی دریغ اساتید بزرگ کشور فعالیت خود راآغز نموده درنظر دارد کلیه نیازهای شما عزیزان را در زمینه کتب ومنابع دانشگاهی و کنکوری رشته های علوم پزشکی راتامین نماید.ادعا نمی کنیم بهترینیم ولی خرسندیم که بهترین ها ما را برگزیده اند