سایررشته های دکتری محصولي در اين شاخه وجود ندارد

زیرشاخه ها

  • سالمند شناسی

    مسئله سالمندی، در سال ۱۹۲۲ به عنوان یک شاخه جدید علمی در روان شناسی با اثر معروف هال تحت عنوان «نیمه دوم زندگی» معرفی گردید.

  • سیاست های غذا وتغذیه

    علم‌ تغذیه‌ مجموعه‌ وسیعی‌ از اطلاعات‌ و دانش‌ بشری‌ است‌ که‌ به‌ ارتباط‌ بین‌ غذا و سلامتی‌ موجود زنده‌ می‌پردازد و با علومی‌ مانند بیولوژی‌، بیوشیمی‌، علوم‌ رفتاری‌، علوم‌ اجتماعی‌ و بهداشت‌ ارتباط‌ دارد.

  • سلامت در بلایا وفوریت ها

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعنوان متولی اصلی سلامت در بلایا و فوریتها همواره متاثر از شرایط برون سازمانی (کلان کشور و سایر سازمانها و بخش ها ) وهمچنین شرایط و تغییرات داخل سازمانی (درون وزارت) بوده وورههای تخصصی را برای آن در نظر گرفته است.