سیاست های غذا وتغذیه يك محصول وجود دارد

سیاست های غذا وتغذیه
سیاست های غذا وتغذیه

علم‌ تغذیه‌ مجموعه‌ وسیعی‌ از اطلاعات‌ و دانش‌ بشری‌ است‌ که‌ به‌ ارتباط‌ بین‌ غذا و سلامتی‌ موجود زنده‌ می‌پردازد و با علومی‌ مانند بیولوژی‌، بیوشیمی‌، علوم‌ رفتاری‌، علوم‌ اجتماعی‌ و بهداشت‌ ارتباط‌ دارد.

مشاهده سریع
تومان 2,000,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی دکتری سیاست های غذا وتغذیه شامل تغذیه(5) ،اصول و مدیریت برنامه ریزی راهبردی(2)، استعداد تحصیلی (1) و زبان (3) میباشد

تومان 2,000,000
Showing 1 - 1 of 1 item