سلامت در بلایا وفوریت ها يك محصول وجود دارد

سلامت در بلایا وفوریت ها
سلامت در بلایا وفوریت ها

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعنوان متولی اصلی سلامت در بلایا و فوریتها همواره متاثر از شرایط برون سازمانی (کلان کشور و سایر سازمانها و بخش ها ) وهمچنین شرایط و تغییرات داخل سازمانی (درون وزارت) بوده وورههای تخصصی را برای آن در نظر گرفته است.

مشاهده سریع
تومان 2,000,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی دکتری سلامت دربلایا وفوریتها شامل آمار و روش تحقیق(3) ،مبانی سلامت در حوادث و بلایا(5) ،استعداد تحصیلی(1) و زبان (3) میباشد

تومان 2,000,000
Showing 1 - 1 of 1 item