پزشکی هسته ای  محصولي در اين شاخه وجود ندارد

 پزشکی هسته ای
پزشکی هسته ای

شاخه‌ای از تصویربرداری پزشکی، فیزیک پزشکی و پرتونگاری مولکولی، است که از خواص هسته‌ای مواد (مثل رادیوایزوتوپ‌ها) برای تشخیص و درمان بیماری‌ها استفاده می‌کند.