رادیولوژی محصولي در اين شاخه وجود ندارد

رادیولوژی
رادیولوژی


پرتوشناسی یا رادیولوژی (به انگلیسی: radiology)‏ نام یک رشته از تخصصهای پزشکی است که از پرتو ایکس و دیگر اقسام امواج و پرتوها برای تشخیص و درمان بیماری و حالات غیر طبیعی کمک می گیرد.