مجموعه زیست شناسی 8 محصول وجود دارد.

مجموعه زیست شناسی

 

 زیست شناسی علم شناخت حیات است( این لغت از کلمه یونانی بیاس به معنی زندگی و لوگاس یعنی دلیل منطقی تشکیل شده است). زیست شناسی به ویژگیها و رفتارهای موجودات، چگونگی تشکیل گونه ها و انواع موجودات و روابطی که آنها با هم دارند و به محیط زیست آنها مربوط می شود.

زیرشاخه ها

 • بیوتکنولوژی

  واژه بيوتکنولوژی نخستين بار در سال 1919 توسط Karl Ereky به مفهوم کاربرد علوم زيستی و اثر متقابل آن در تکنولوژی ساخت بشر به کار برده شد. مجمع تنوع زيستی، بيوتکنولوژی را هر نوع کاربرد سيستم های زنده در توليد و فرايندهای مورد نظر بشر دانسته است.

 • بیوشیمی

   بیوشیمی پایه ی ملکولی یک موجود زنده و واکنش هایی که در طول آن رخ می دهد تا فعالیت های آن را مورد بررسی قرار می دهد .

 • بیوفیزیک

  بیوفیزیکعبارت است از کاربرد قوانین فیزیکی در سیستم های زیستی یا بیولوژی.

 • بیوانفورماتیک

  بیوانفورماتیك علم نوینی است كه در آن با استفاده از كامپیوتر، نرم افزارهای كامپیوتری و بانك های اطلاعاتی سعی می گردد تا به مسائل بیولوژیكی بخصوص در زمینه های سلولی و ملكولی پاسخ داده شود.

 • میکروبیولوژی

  اصطلاح میکروبیولوژی‏از سه جز میکرو به معنای کوچک، بیو به معنای زندگی و لوژی به معنای علم یا شناسایی تشکیل شده است. کلمه میکروب یا جرم که امروزه به جای آن بیشتر کلمه میکروارگانیزم مورد استفاده قرار گرفته است، شامل تمام موجودات زنده ذره بینی می‏شود که خصوصیات برخی از آنها شبیه گیاهان و برخی شبیه حیوانات است و عده‏ای نیز حد فاصل این دو سلسله قرار دارند.

 • زیست سلولی و مولکولی

  رشته‌ علوم‌ سلولی‌ و مولکولی‌ نیروی‌ انسانی‌ لازم‌ را برای‌ تحقیق‌ در رشته‌های‌ پزشکی‌، بیوشیمی‌، ژنتیک‌، بیوتکنولوژی‌، مهندسی‌ ژنتیک‌، اصلاح‌ نباتات‌، شیلات‌ و دام‌ تربیت‌ می‌کند.

 • زیست جانوری

  رشته زیست شناسی جانوری، به شناسایی سلولهای زنده جانوری ،تکامل ، عادات ، شیوه زندگی و واکنشهای حیاتی جانوران میپردازد.

 • زیست فناوری دریا

  نام این دانش از این رو در ایران با نام "بیوتکنولوژی" شناخته میشود که این نامگذاری در تقریباً تمام کشورهای جهان با همین نام شناخته میشود

 • ژنتیک مولکولی

  علم ژنتیک یکی از شاخه‌های علوم زیستی است. بوسیله قوانین و مفاهیم موجود در این علم می‌توانیم به تشابه یا عدم تشابه دو موجود نسبت به یکدیگر پی ببریم

0 نقد و نظر

مؤلف: دکتر ستاره ادیب زاده این کتاب ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت، رشته های علوم پایه پزشکی و مجموعه زیست شناسی می باشد، همچنین برای تدریس در دانشگاه ها می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

مشاهده سریع
تومان 2,500,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی ارشد بیوشیمی شامل بیولوژی سلولی ومولکولی ،بیوشیمی،ژنتیک،مجموعه زیست شناسی،بیوفیزیک،میکروبیولوژی،وزبان عمومی می باشد

تومان 2,500,000
مشاهده سریع
تومان 2,500,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی ارشد بیوفیزیک شامل بیولوژی سلولی ومولکولی،بیوشیمی،میکروبیولوژی،ژنتیک،بیوفیزیک،مجموعه زیست شناسی وزبان  میباشد

تومان 2,500,000
مشاهده سریع
تومان 1,550,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی ارشد زیست جانوری شامل جانورشناسی،فیزیولوژی جانوری،تکوین جانوری،مجموعه زیست شناسی،زبان عمومی می باشد

تومان 1,550,000
مشاهده سریع
تومان 1,550,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی ارشد زیست شناسی سلولی ومولکولی شامل زیست سلولی ومولکولی ،بیوشیمی،ژنتیک،میکروبیولوژی،مجموعه زیست شناسی،مجموعه ویروس و قارچ وایمنی شناسی وزبان عمومی می باشد

تومان 1,550,000
0 نقد و نظر

کتابی که اکنون در دست دارید با هدف آماده‌سازی داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های علوم پزشکی تدوین و تالیف گردیده است بطوری که بتواند راهنمای مناسبی برای داوطلبانی که حتی در کلاس‌های حضوری شرکت نمی‌کنند باشد. روش مناسب مطالعه آن کارایی و بازدهی آنرا دو چندان می‌کند. لذا از داوطلبین خواهشمندیم از پراکنده خوانی بشدت خودداری کرده و به ترتیبی که در...

تومان 80,000
0 نقد و نظر

کتابی مناسب جهت درس میکروب شناسی کاربردی در زمینه کارشناسی ارشد

تومان 50,000
Showing 1 - 8 of 8 items