آینده پژوهی سلامت 2 محصول وجود دارد.

آینده پژوهی سلامت

رشته آینده پژوهی سلامت یک حوزه میان رشته ای است که با جذب و تربیت سرمایه انسانی متخصص در این عرصه، بر بهبود روند برنامه ریزی، سیاست گذاری، تصمیم سازی و مدیریت در سطوح مختلف سازمانی، منطقه ای، ملی و فراملی در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تاثیر می گذارد.

مشاهده سریع
تومان 9,000,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی دکتری آینده پژوهی سلامت شامل اصول مدیریت، سیاست گذاری سلامت و اقتصاد سلامت (2)، آمار و اپیدمیولوژی (3)، استعداد تحصیلی (1) می باشد.

تومان 9,000,000
مشاهده سریع
تومان 9,000,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی دکتری آینده پژوهی سلامت شامل اصول مدیریت، سیاست گذاری سلامت و اقتصاد سلامت (2)، آمار و اپیدمیولوژی (3)، استعداد تحصیلی (1) می باشد.

تومان 9,000,000
Showing 1 - 2 of 2 items