علوم بیومدیکال مقایسه ای يك محصول وجود دارد

علوم بیومدیکال مقایسه ای

علوم بیومدیکال مقایسه ای شاخه ای از علوم بین رشته ای است که دانش آموختگان آن ضمن مقایسه بافتهای حیوانات آزمایشگاهی با یکدیگر و تشخیص ضایعات بافتی در آنها با استفاده از تکنیک های بیولوژیک در جهت تولید و تکثیر حیوانات ترانس ژنتیک و مدل های تحقیقاتی برای محققین اقدام می نمایند.

مشاهده سریع
تومان 8,500,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی دکتری علوم بیومدیکال مقایسه ای شامل بافت شناسی و آسیب شناسی (2)، زیست سلولی و مولکولی و ژنتیک (2) و استعداد تحصیلی (1) می باشد.

تومان 8,500,000
Showing 1 - 1 of 1 item