فناوری تصویربرداری پزشکی گرایش عصبی يك محصول وجود دارد

فناوری تصویربرداری پزشکی گرایش عصبی

علوم و فناوری های تصویربرداری پزشکی یک رشته نوین چند حیطه ای است که روشهای تصویربرداری پیشرفته و به روز را در بر می گیرد.دانش آموختگان این رشته قادر به انجام فعالیت های آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای خواهند بود که با استفاده از روشهای متداول و نوین تصویربرداری به درک عملکرد سیستمهای آناتومیک، فیزیولوژیک، متابولیک و عملکردی بدن انسان به خصوص در مغز و...

علوم و فناوری های تصویربرداری پزشکی یک رشته نوین چند حیطه ای است که روشهای تصویربرداری پیشرفته و به روز را در بر می گیرد.دانش آموختگان این رشته قادر به انجام فعالیت های آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای خواهند بود که با استفاده از روشهای متداول و نوین تصویربرداری به درک عملکرد سیستمهای آناتومیک، فیزیولوژیک، متابولیک و عملکردی بدن انسان به خصوص در مغز و اعصاب و فرایندهای سلولی – مولکولی کمک می کنند.

بیشتر
مشاهده سریع
تومان 1,100,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی دکتری فناوری تصویربرداری پزشکی گرایش عصبی شامل علوم تصویربرداری(ریاضیات مهندسی، تصویربرداری پزشکی، سیگنال و سیستم ها و پردازش تصویر) (5)، نوروفیزیولوژی و نوروآناتومی (4)، استعداد تحصیلی (1) می باشد.

تومان 1,100,000
Showing 1 - 1 of 1 item