پروتئومیکس 2 محصول وجود دارد.

 پروتئومیکس
پروتئومیکس

در شیمی پروتئین ، همانگونه که از نامش پیداست ، تلاش می شود تا ویژگی های شیمیایی پروتئین بررسی شود، بدین معنا که از روی یک فعالیت شیمیایی مشاهده شده ( و یا از روی یک فنوتیپ) ژنها و پروتئینهای مسئول بروز این ویژگی ها شناسایی گردند.

مشاهده سریع
ریال 6,000,000
0 نقد و نظر

بسته آموزشی دکتری پروتئومیکس شامل مباني پروتئوميكس ،بيوشيمي ،بيوانفورماتيك،بيولوژي سلولي و مولكولي ، بیوفیزیک  میباشد

ریال 6,000,000
0 نقد و نظر

موسسه علوم و فنون معین از سال 79 با انگیزه ارتقا سطح علمی گروه پزشکی پا به عرصه علم و دانش نهاد و پس از تالیف صدها عنوان جزوه به روز شده در خصوص آمادگی کنکور تحصیلات تکمیلی گروه پزشکی و پیراپزشکی در راستای رسالت خود اقدام به تاسیس انتشارات علوم و فنون معین جهت ارائه کتابهای مورد نیاز دانشجویان توسط اساتید بزرگ کشور نمود.

ریال 480,000
Showing 1 - 2 of 2 items