دکتر نوریان استاد آمارزیستی

نوشته شده توسط: انتشارات معین به: اساتید ومولفان بر: شنبه, اكتبر 11, 2014 توضیح: 0 اصابت: 1284

1مشخصات دکتر نوریان  استاد آمارزیستی:
نام : سجاد
نام خانوادگي : نوريان
محل تولد : ايلام
تاريخ تولد : 1362

2- سوابق تحصيلات دانشگاهي  دکتر نوریان  استاد آمارزیستی:
مقطع تحصيلي رشته دانشگاه محل تحصيل تاريخ شروع تاريخ پايان
کارشناسی آمار تبريز 1381 1385
كارشناسي ارشد آماررياضی شهيد بهشتی 1385 1387

3- نوریان و احمدی، تحلیل روزهای گرم کلان‌شهر تهران و نقش مدیریت اقلیم شهری در کاهش تنش‌های گرمایی، اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلان‌شهر تهران، دانشگاه تربیت معلم، خرداد ۱۳۹۰

6- امتيازات علمی دکتر نوریان  استاد آمارزیستی
1. کسب رتبه¬ی دوم در آزمون کتبی دکترای دانشگاه شهید بهشتی(1387) و پذیرش در آن دانشگاه با رتبه¬ی اول
2. کسب رتبه¬ی دوم در آزمون کتبی دکترای دانشگاه تربیت مدرس (1387) و پذیرش در آن دانشگاه با رتبه¬ی دوم
3. کسب رتبه 15 در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد در رشته آمار ریاضی در سال 1385
4. کسب رتبه ۲۱ در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد در رشته آمار اقتصادی و اجتماعی در سال 1385
5. کسب رتبه ۲۰ در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد در رشته آمار بیمه در سال 1385
6. آشنايی کامل به نرم افزارهای
SPSS, Minitab, Splus, R, WinBugs, SAS, Excell, PowerPoint, Word, FarsitTex, Xe-Persian

7- سایر توانایی¬هادکتر نوریان  استاد آمارزیستی
1. تدریس در دوره¬های آمادگی کنکور کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی
2. تدریس در دوره¬های آموزشی مهارت¬های کامپیوتر و نرم¬افزارهای آماری مانند SPSS و ...
3. تدریس در دوره¬های آموزشی فراگیر پیام نور در مقطع¬های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری
4. تدریس دوره‌های آمار برای اداره‌ها و سازمان‌های مختلف
5. توانایی در انجام پروژه‌هاي آماري

دکتری آمار تربيت مدرس 1387 1392

4- سوابق آموزشي (به ترتيب تاريخ انجام آن‌ها)دکتر نوریان  استاد آمارزیستی

نام دانشگاه يا موسسه آموزشي و پژوهشي عنوان درس هايي كه تدريس نموده يا مي نمائيد
دانشگاه پيام نور ابهر رگرسيون – ناپارامتري – روشهای آماری
جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبايی آمار و کاربرد آن درمديريت
دانشگاه پيام نور مرکز باقرشهر آمار در مديريت ، رياضيات پايه
موسسه آموزش عالی صدرالمتالهين (صدرا) روش¬های آماری، رگرسيون، آمار و احتمال، آمار و احتمالات مهندسی، احتمال و کاربرد آن
دانشگاه شهيد بهشتی مبانی احتمال
موسسه آموزش عالی آل طه (طه) روش¬های آماری، آمار و احتمال، آمار و احتمالات مهندسی، رياضيات و کاربرد آن در مديريت (۱)
دانشگاه الزهرا (س) تحلیل آماری (رشته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی)
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) روشهای چند متغیره گسسته
دانشگده آمار و انفورماتیک رگرسیون 2
موسسه علوم و فنون معین برگزاری دوره¬های آموزشی آمار زیستی مخصوص داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکترا تخصصی


1- Noorian, S., Ganjali, M. and Bahrami Samani, E., A Bayesian test of homogeneity of association parameter using Transition Modelling of Longitudinal Mixed Responses Data, Submitted.

2- Noorian, S. and Ganjali, M., Bayesian Test of Homogeneity in Transition Model for Longitudinal Ordinal Response Data with Missing Values, Journal of Statistical Theory and Applications, Vol. 12, No. 2, (2013), 191-199.

3- Noorian, S. and Ganjali, M., Bayesian Analysis of Transition Model for Longitudinal Ordinal Response Data: Application to Insomnia Data, International Journal of Statistics in Medical Research, Vol. 1, (2012), 148-16.

5- مقالات ارائه شده در کنفرانس دکتر نوریان  استاد آمارزیستی
1- Noorian, S. and Ganjali, M., Bayesian Test of Homogeneity of Transition Model for Analyzing Longitudinal Ordinal Data, Accepted Abstract, International Conference, Applied Statistics 2012, (September 23 – 26), Ribno (Bled), Slovenia.

2- Haghshenas, F., Rivaz, F., Khaledi, M. J. and Noorian, S., Bayesian Analysis of a Non-stationary Gaussian Markov Random Fields Based on Reference

Prior, Accepted Abstract, International Conference, Applied Statistics 2012, (September 23 – 26), Ribno (Bled), Slovenia.

نظرات

نظر دادن