منابع آزمون ها

پستهای اخیر وبلاگ

منابع آزمون کارشناسی ارشدفوریتهای پزشکی95-96

نوشته شده توسط: انتشارات معین به: منابع آزمون ها بر: Sunday, September 7, 2014 توضیح: 0 اصابت: 2025

احیاء قلبی ریوی و فوریتهای پزشکی
    
آناتومي
    
فیزیولوژی

ادامه مطلب

منابع آزمون کارشناسی ارشدالکتروتراپی 95-96

نوشته شده توسط: انتشارات معین به: منابع آزمون ها بر: Sunday, September 7, 2014 توضیح: 0 اصابت: 1954

الکترو تراپی چکیده ای ازمنابع ورفرنسهای الکترو تراپی

ادامه مطلب

منابع آزمون کارشناسی ارشدژنتیک پزشکی 95-96

نوشته شده توسط: انتشارات معین به: منابع آزمون ها بر: Sunday, September 7, 2014 توضیح: 0 اصابت: 1932

چکیده ای ازمنابع ورفرنسهای ژنتیک

ادامه مطلب

منابع آزمون کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی 95-96

نوشته شده توسط: انتشارات معین به: منابع آزمون ها بر: Sunday, September 7, 2014 توضیح: 0 اصابت: 2487

منابع آزمون کارشنای ارشد
مشاوره در مامایی     بارداری و زایمان     Obstetric Williams
مایلز (فصل های 15-16-27-28)    Cunningham & …
مترجم دکتر بهرام قاضی جهانی – انتشارات گلیان آخرین چاپ
    بیماریهای زنان     Novak Gnecolog    انتشارات گلیان ـ آخرین چاپ
    بهداشت، تغذیه مادر و کودک تنظیم خانواده     بخش تنظیم خانواده و مراقبت های دوران بارداری و بعد از زایمان Obstetric Williams

ادامه مطلب

منابع آزمون کارشناسی ارشدمدیریت توانبخشی95-96

نوشته شده توسط: انتشارات معین به: منابع آزمون ها بر: Sunday, September 7, 2014 توضیح: 0 اصابت: 2604

منابع آزمون کارشنای ارشد
مدیریت توانبخشی      اصول توانبخشی     توانبخشی گروه های خاص، با تاکید بر خدمات مددکاری اجتماعی

ادامه مطلب

منابع آزمون کارشناسی ارشدمدیریت سلامت وایمنی 95-96

نوشته شده توسط: انتشارات معین به: منابع آزمون ها بر: Sunday, September 7, 2014 توضیح: 0 اصابت: 2330

منابع آزمون کارشناسی ارشد  
مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)    بهداشت حرفه ای     1. Industrial Noise Control, Lewis Bell & Douglas Bell.
2. Industrial Ventilation Manual, ACGIH.

ادامه مطلب

منابع آزمون کارشناسی ارشدHSE(مدیریت محیط زیست )95-96

نوشته شده توسط: انتشارات معین به: منابع آزمون ها بر: Sunday, September 7, 2014 توضیح: 0 اصابت: 2321

جزوات رتبه های برتر مدیریت سلامت وایمنی محیط زیست کامل بهداشت حرفه ای،بهداشت محیط ،ایمنی،مبانی مدیریت،آمار،مبانی اپیدمیولوژی،کلیات بهداشت،وزبان میباشد

ادامه مطلب

منابع آزمون کارشناسی ارشدمدیریت تحقیقات درنظام95-96

نوشته شده توسط: انتشارات معین به: منابع آزمون ها بر: Sunday, September 7, 2014 توضیح: 0 اصابت: 2238
جزوات رتبه های برتر بطور کامل نظریه های سیاستگذاری فناوری ،تئوريهاي مديريت ومدیریت سازمان ،آمار،روش تحقیق ،آشنایی بانظام سلامت ،اقتصاد بهداشت و درمان ،اپیدمیولوژی وزبان میباشد

ادامه مطلب

Showing 1 - 8 of 117 items