پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی ارشد میکروب شناسی

نوشته شده توسط: انتشارات معین به: اخبارکارشناسی ارشد بر: شنبه, ژوئن 27, 2015 توضیح: 0 اصابت: 850

مجوز پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی ارشد میکروب شناسی در اراک صادر شد

معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی اراک از صدور مجوز دانشجو در رشته میکروب شناسی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته از سوی شورای گسترش دانشگاه ها برای علوم پزشکی اراک خبر داد.

 

به گزارش روز یکشنبه دانشگاه علوم پزشکی اراک، دکتر اصغر یعقوبی گفت: میکروب شناسی مجموعه درسی ایمن شناسی، ویروس و میکروب شناسی را شامل می شود و از مهر ماه 94 در هر دوره پنج د انشجو در اراک پذیرش دارد.

وی افزود: این رشته از سال 85 به صورت مشترک بین دانشگاه علوم پزشکی همدان و اراک دایر بوده که با کسب مجوز از شواری عالی گسترش از این پس این رشته در دانشگاه علوم پزشکی اراک مستقل می شود.

معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: اعضای هیات علمی مورد نیاز برای راهبری دانشجویان در رشته ارشد میکروب شناسی در این دانشگاه تدارک شده است.

دکتر یعقوبی بیان کرد: پرونده ارزیابی سه رشته دستیاری تخصصی نیز برای دانشگاه علوم پزشکی اراک در شورای گسترش دانشگاه ها ارسال شده و هم اکنون نیز 11 رشته دستیاری تخصصی در این دانشگاه دایر است.

وی پیش بینی کرد: تا سال تحصیلی جدید حداقل دو رشته دستیاری تخصصی جدید در دانشگاه علوم پزشکی اراک تایید و دایر شود.

دانشگاه علوم پزشکی اراک دارای شش دانشکده پیراپزشکی، پرستاری، مامایی ، بهداشت ، توانبخشی، دندانپزشکی و پزشکی است و سه دانشکده اقماری پرستاری در ساوه(مستقل) ، خمین و شازند نیز وجود دارد.

هم اینک بیش از چهار هزار دانشجو در 64 رشته تحصیلی از کاردانی تا دکترای حرفه ای و تخصصی در این دانشگاه به تحصیل اشتغال دارند

نظرات

نظر دادن