رشد کارانه پرستاران و ماماها

نوشته شده توسط: انتشارات معین به: اخبارصنفی بر: دوشنبه, ژوئیه 13, 2015 توضیح: 0 اصابت: 1411

معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: متوسط کارانه پرستاران و ماماها در بیمارستان ها تا سال گذشته(1393) 300 هزار تومان بود و با توجه به شروع طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد بطور قطع رشد کارانه آنان بیش از رشد کارانه پزشکان است

محمد آقاجانی  درباره جزییات طرح مبتنی بر عملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی افزود: طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد بر اساس شاخص های مشخص کمی و کیفی، عملکرد کارکنان بیمارستانها را اعم از پرستاران، ماماها و نیروهای پشتیبانی ارزیابی می کند.

وی ادامه داد: در این طرح هم عملکرد بخش بیماستانی و هم عملکرد افراد ارزیابی می شود. در ارزیابی عملکرد افراد از جمله پرستاران و ماماها فقط مسوولان مرتبط نمره می دهند، مثلاً نمره یک پرستار را سرپرستار و نمره سرپرستار را مدیر پرستاری بیمارستان مشخص می کند.

معاون درمان وزیر بهداشت افزود: نمره افراد رقمی بین 80 تا 110 است که بر اساس آن و با توجه به درآمد بیمارستان، میزان کارانه فرد محاسبه می شود. تمام شاخص های عملکردی افراد به نرم افزار قاصدک داده می شود و کار محاسبه رقم کارانه را این نرم افزار انجام می دهد، بنابراین محاسبه کارانه کار پیچیده ای نیست.

آقاجانی گفت: میزان سختی کار و مراقبت از بیمار، کیفیت کار در بیمارستان، میزان رضایت بیماران، میزان حضور در بیمارستان، اضافه کاری، میزان تحصیلات و پست و مسوولیت فرد و نمره فرد مهمترین شاخص هایی هستند که با استفاده از نرم افزار قاصدک در ارزیابی افراد لحاظ می شود.

وی ادامه داد: نرم افزار قاصدک بهمن سال گذشته به بیمارستانها ابلاغ و از فروردین سال جاری اجرا شد، اکنون همه 540 بیمارستان کشور محاسبه کارانه با استفاده از این نرم افزار را شروع و160 بیمارستان بر این اساس کارانه کارکنان را پرداخت کرده اند.

معاون درمان وزیر بهداشت گفت: خدمت در بیمارستان یک کار تیمی است و به همین علت یک نمره هم برای ارزیابی عملکرد بخش بیمارستانی داریم که شاخص هایی مانند بهداشت، رعایت قوانین و مقررات و رضایت بیماران در تعیین نمره بخش نقش دارند و برای محاسبه آن علاوه بر نیروهای پرستاری و بالینی، نیروهای پشتیبانی نیز موثر هستند.

وی افزود: دریافتی کارکنان بیمارستان از سه جزو، حقوق، اضافه کاری و کارانه تشکیل می شود. طرح مبتنی بر عملکرد فقط تعیین کننده کارانه افراد است و هیچ ربطی به حقوق و اضافه کاری ندارد.

به گفته آقاجانی، این طرح بطور آزمایشی از سال گذشته شروع و مطابق آن کارانه همه پرستاران و نیروهای تشخیصی - درمانی و پشتیبانی بیمارستانها با 70 درصد رشد بصورت علی الحساب پرداخت شد اما با محاسبه نرم افزار قاصدک رشد متوسط کارانه این افراد بطور قطع بیش از رشد رشد کارانه گروه پزشکی خواهد بود.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: پیشتر پرستارانی بودند که رقم کارانه آنها صفر یا در حد 40 هزار تومان بود، بخصوص این مساله در مورد پرستاران شرکتی و قراردادی بیشتر نمود داشت و تعداد زیادی از پرستاران شرکتی هیچ کارانه ای دریافت نمی کردند، اما اکنون عدالت در پرداخت ها بیشتر می شود و بدون توجه به نوع استخدام فرد، با توجه به شاخص عملکرد افراد، کارانه ها محاسبه و پرداخت می شود.

وی گفت: تا زمانیکه پرداخت کارانه با این شیوه جدید به اتمام نرسد نمی توانیم رقم متوسط کارانه پرستاران را اعلام کنیم اما بطور قطع اصلاح تعرفه ها بر اساس شاخص های عملکردی مشخص کمی و کیفی خواهد بود، به عنوان مثال اما اگر پرستاری در بخشی مانند اورژانس که سختی کاری بیشتری دارند کار کند، کیفیت خدمات او بالا برود و رضایت بیماران را بیشتر کسب کند، بر اساس شاخص های این طرح رشد بیشتری در کارانه خواهد داشت

برچسب ها: پرستاران

نظرات

نظر دادن